Unite behind the science

Under vecka 39 uppmärksammar skolan vårt klimat och miljö

Under den här veckan uppmanar vi lärare att under någon av sina lektioner göra någon aktivitet som handlar om vårt klimat och vår miljö och de hot vi står inför men framförallt möjligheterna att själv påverka i rätt riktning. Alla klasser får åtminstone en aktivitet som tydligt kopplas till temat. 

 

 

19 september 2019