Utbildningsnämnden och förvaltningen på besök!

Idag torsdagen den 23 november besöker utbildningsnämnden och utbildningsförvaltningen Stordammen

Våra skolpolitiker och tjänstemän samt rektorer och förskolechefer presenterar olika resultat från verksamheten. Cirka 50 personer lunchar på skolan idag.

23 november 2017