Uteröris fortsätter

Eleverna i åk 3 har uteröris

Utanför klassrummet till åk 3 leder eleverna i treorna ett röris-pass(gympapass) till svängig musik varje dag.

27 april 2015