Välkommen tillbaka till skolan onsdagen den 18/8!

Skolstart på Stordammen F-9 sker onsdagen den 18/8

Åk F kl 8.30-12. För de elever som har omsorgsbehov finns förskoleklassens fritidshem öppet.

Åk 1-2  kl 8.30 -13.30 träffar utanför sitt respektive klassrum  på  Lilla sidan.

Åk  3-5 kl 8.30 -13.30 träffar sina klasslärare utanför sitt respektive klassrum på Stora sidan.

Åk 6 kl 8.30-13.30 träffar sina nya mentorer utomhus på skolgården framför huvudentrén, på Stora  sidan.

Åk 7-9 kl 10.00-13.30 träffar sina mentorer utomhus på skolgården framför huvudentrén, på Stora  sidan.

Lunch serveras för alla elever enligt ordinarie lunchtider.

/ Skolledningen

P8072000.JPG

4 augusti 2021