Dags för skolveckan!

Nu har vår skola besök av Uppsala ungdomsjour och polisen.

 

Tillsammans gör de flera skolveckor under året och nu har turen kommit till vår skola. Uppsala ungdomsjour är en del av Socialförvaltningen och arbetar förebyggande med ungdomar för att förhindra och minimera brott, droganvändning och riskbeteenden bland unga. Det finns ett nära och kontinuerligt samarbete mellan skola, socialtjänst, polis, fritid och ungdomsjour.

Tillsammans kommer de under veckan att beröra flera aktuella teman såsom kränkningar, droger, hot, våld och sociala medier. Eleverna kommer att få möjlighet att samtala om och reflektera över dessa teman, vad som är lagligt, vad kan vara ett brott, vad man kan göra om man har blivit utsatt etc. Polis och Uppsala ungdomsjour kommer att finnas på plats på skolan från tisdag, onsdag och torsdag under vecka 7. De kommer röra sig bland eleverna i våra utrymmen samt göra ett lektionsbesök i varje klass, åk 6–9.

7 februari 2020