Återkommande problem med löss

Många skolor har i år haft återkommande problem med löss

Vi har på skolan upplevt flera fall där elever haft besvär med återfall av löss. Huvudlöss är ett vanligt problem, särskilt bland barn i förskola och skola, och det har inget med dålig hygien att göra. För att minska risken för smittspridning och återfall är det viktigt att alla hjälps åt att bekämpa lössen.

Om du upptäcker ägg/löss hos ditt barn, måste behandling utföras enligt anvisning innan barnet återgår till skolan. De som har löss behandlas och behandlingen bör göras samma dag som lössen upptäckts. Efter en första behandling kan barnet gå till skolan.  Läs hela brevet om lusbehandling här! (DOCX, 202 KB)

12 april 2016