Föräldrakväll om studieteknik

Vill du hjälpa ditt barn med skolarbetet? Vill du lära dig mer om hur man kan arbeta med studieteknik och vilka hjälpmedel som finns för att lyckas bättre med skolarbetet?

Vår förstelärare Karin Franzén Boger ger användbara tips och visar hur man kan göra. Här kommer ett axplock och klicka här (DOCX, 15 KB)så får du mer att läsa! 

 • Sätt upp delmål
 • Planera in när du ska läsa vad
 • Tidsboxar – ägna ett problem en viss tid, lägg det sedan åt sidan och återkom ev. senare
 • Ge dig själv små belöningar
 • Visualisera målet
 • Gör tankekartor
 • Använd Mindmap
 • Förkorta och skriv nyckelord
 • Gör frågor till dig själv
 • Använd symboler
 • Använd olika färger när du antecknar
 • Skumläs texten

 Mobilen kan vara en viktig hjälpreda när ditt barn ska plugga. Läs vidare här om detta! (DOCX, 17 KB)

Karin presenterade också några bra länkar (DOCX, 17 KB)som kan vara till hjälp för att plugga bättre, t.ex:

 

 • NE – sida där man kan söka fakta, ordböcker och mycket mer. Gratis för elever, de skaffar ett konto i skolan som de kan använda även hemma.

 

 • Matteboken – genomgångar och övningar för elever i alla åldrar. Fri tillgång, inget konto behövs.

 

 • Sli – bra filmer som vi använder i undervisningen. Eleverna skaffar konto i skolan.
 •  Claro – ett program som främst är till för speciella behov, men bra för alla elever. Du kan lyssna på en text, göra tankekartor och mycket mer. Alla elever har det i skolan. För att använda det hemma ansöker man om konto via skolan. Gratis för eleverna.
1 mars 2016