Start i förskoleklass hösten 2016

Aktiviteter inför start i förskoleklass

Här kan du hämta information om viktiga datum iför starten i f-klass. (DOCX, 198 KB)

15-31 januari

 • Val av skolval i webbplats e-barnungdom

20 januari

 • Öppet Hus kl 17-18.30; Info och rundvandring på skolan

1 mars

 • Info om skolplacering meddelas i e-barnungdom

1 april

 • Info om skolplacering Placering meddelas i e-barnungdom

maj

 • Välkomstbrev med info om aktiviteter
 • Besök från förskolorna. Barnen får bekanta sig med Stordammen

1 augusti

 • Sommarfritids - Välkommen till gemensamt fritids F-3 för de som önskar. 

10-12  augusti

 • Observera att fritidshemmen är stängda den 10/8-12/8.


17 augusti

 • Introduktion i förskoleklass Kl. 8.30

v. 33/ 34 i augusti 

 • Informationsmöte för föräldrar

september

 • Föräldramöte Information om verksamheten i förskoleklass och om Stordammen. 

oktober

9 februari 2016